Logo
“ ປັບປຸງ ຍົກລະດັບຊົນລະປະທານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ນຳໃຊ້ນ້ຳ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ”

ຂ່າວສານ-ກິດຈະກຳ

Image

ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ ບົດສຶກສາຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ (IEE) ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ (FDMMP)

+

ພາບ ​ແລະ ຂ່າວ​ໂດຍ:Admin

ພາກສ່ວນກົມຊົນລະປະທານ

Image

ພະນະທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ລົງຢ້ຽມຢາມ ໂຄງການ ພັດທະນາຊົນລະກະເສດ ແລະ ຊົນນະບົດຮອບດ້ານ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

+

ພາບ ​ແລະ ຂ່າວ​ໂດຍ:Admin

ພາກສ່ວນກົມຊົນລະປະທານ

ພະນະທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໃຫ້ກຽດລົງຢ້ຽມຢາມ ໂຄງການພັດທະນາຊົນລະກະເສດ ແລະ ຊົນນະບົດຮອບດ້ານ, ເມືອງ ຈຳພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ທຶນກູ້ຢືມຈາກ EDCF, LAO-10 ສ.ເກົາຫຼີ

Image

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ລົງຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ພຊບ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

+

ພາບ ​ແລະ ຂ່າວ​ໂດຍ:Admin

ພາກສ່ວນກົມຊົນລະປະທານ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ລົງຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ພັດທະນາຊົນລະກະເສດ ແລະ ຊົນນະບົດຮອບດ້ານ ເມືອງ ສອງຄອນ ແລະ ເມືອງ ຈໍາພອນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

Image

ຫົວໜ້າກົມຊົນລະປະທານ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຢູ່ ແຂວງ ສາລະວັນ

+

ພາບ ​ແລະ ຂ່າວ​ໂດຍ:Admin

ພາກສ່ວນກົມຊົນລະປະທານ

ຫົວໜ້າກົມຊົນລະປະທານ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕິດຕາມ , ຊຸກຍູ້ການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ ດົງມອນ ເມຶອງ ວາປີ, ແຂວງ ສາລະວັນ

Image

ຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບ ການສ້າງຂະບວນການ ອະນາໄມລະບົບຫົວງານ ແລະ ລະບົບຄອງເໝືອງຊົນລະປະທານ

+

ພາບ ​ແລະ ຂ່າວ​ໂດຍ:Admin

ພາກສ່ວນກົມຊົນລະປະທານ

ຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບ ການສ້າງຂະບວນການ ອະນາໄມລະບົບຫົວງານ ແລະ ລະບົບຄອງເໝືອງຊົນລະປະທານ

Image

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະຫນາດນ້ອຍປີ2021

+

ພາບ ​ແລະ ຂ່າວ​ໂດຍ:Admin

ພາກສ່ວນກົມຊົນລະປະທານ

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະຫນາດນ້ອຍປີ2021

Image

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

+

ພາບ ​ແລະ ຂ່າວ​ໂດຍ:Admin

ພາກສ່ວນກົມຊົນລະປະທານ

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Image

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານໂຄງການ

+

ພາບ ​ແລະ ຂ່າວ​ໂດຍ:Admin

ພາກສ່ວນກົມຊົນລະປະທານ

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະຫນາດນ້ອຍປີ2021

      ລວມ:  8 ຂ່າວ, 1   ໜ້າ :  
  • 1