Logo
“ ປັບປຸງ ຍົກລະດັບຊົນລະປະທານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ນຳໃຊ້ນ້ຳ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ”

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຂອງກົມ

Image

ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ ບົດສຶກສາຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ (IEE) ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ (FDMMP)

+
Image

ພະນະທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໃຫ້ກຽດລົງຢ້ຽມຢາມ ໂຄງການພັດທະນາຊົນລະກະເສດ ແລະ ຊົນນະບົດຮອບດ້ານ, ເມືອງ ຈຳພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ທຶນກູ້ຢືມຈາກ EDCF, LAO-10 ສ.ເກົາຫຼີ

ພະນະທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ລົງຢ້ຽມຢາມ ໂຄງການ ພັດທະນາຊົນລະກະເສດ ແລະ ຊົນນະບົດຮອບດ້ານ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

+
Image

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ລົງຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ພັດທະນາຊົນລະກະເສດ ແລະ ຊົນນະບົດຮອບດ້ານ ເມືອງ ສອງຄອນ ແລະ ເມືອງ ຈໍາພອນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ລົງຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ພຊບ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

+
Image

ຫົວໜ້າກົມຊົນລະປະທານ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕິດຕາມ , ຊຸກຍູ້ການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ ດົງມອນ ເມຶອງ ວາປີ, ແຂວງ ສາລະວັນ

ຫົວໜ້າກົມຊົນລະປະທານ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຢູ່ ແຂວງ ສາລະວັນ

+
Image

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະຫນາດນ້ອຍປີ2021

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານໂຄງການ

+
Image

ຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບ ການສ້າງຂະບວນການ ອະນາໄມລະບົບຫົວງານ ແລະ ລະບົບຄອງເໝືອງຊົນລະປະທານ

ຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບ ການສ້າງຂະບວນການ ອະນາໄມລະບົບຫົວງານ ແລະ ລະບົບຄອງເໝືອງຊົນລະປະທານ

+

ຄະນະນຳກົມຊົນລະປະທານ

Team Image

ທ່ານ ບຸນຄຳ ສີດາວົງ

ຫົວໜ້າກົມ

Team Image

ທ່ານ ຄຳພະຈັນ ວົງຊະນະ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

Team Image

ທ່ານ ນ.ບຸນທຽນ ວົງໄກສອນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

Team Image

ທ່ານ ວິນວິໄລ ໄຊຍະພອນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ສະຖິຕິ

ຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳປີ

ລ.ດ ລາຍການຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳປີ ສະແດງຂໍ້ມູນ
1 ສະຖິຕິບໍລິມາດການສະໜອງນ້ຳ ປີ 2020

statistics2020.pdf

2 ສະຖິຕິບໍລິມາດການສະໜອງນ້ຳ ປີ 2021

statistics2021.pdf

3 ສະຖິຕິບໍລິມາດການສະໜອງນ້ຳ ປີ 2022

statistics2022.pdf